Coach & Care is aangesloten bij:

Nederlandse Orde van BeroepscoachesThe European Association for Psychotherapy

The European Association for Gestalt Therapy

 

 
 
NVAGT 
 

Psychosynthese, ‘De psychologie met een ziel’

Bij Jan heeft Psychosynthese deel uitgemaakt van hun opleiding. Psychosynthese is ontwikkeld door de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli en dateert uit het begin van deze eeuw. Hij ging er van uit dat de behoefte van mensen om betekenis aan hun leven te geven, de behoefte aan hogere waarden en een spiritueel leven, even reëel is als biologische en sociale behoeften. Psychosynthese is gebaseerd op een spiritueel mensbeeld, met intuïtie, inspiratie en crea-tiviteit als belangrijke menselijke kwaliteiten. Het is gericht op het realiseren van ons potentieel, het ontdekken van onze ware spirituele aard. Het wil de mens tot zelfverwerkelijking laten komen. Door onze bezieling, onze geestelijke rijkdom te leren kennen kunnen we zijn wie we werkelijk zijn.

De volgende metafoor maakt duidelijk wat Psychosynthese is:
Stel, je ziet de mens als een huis. Zijn verleden is als het fundament van het huis, de kelders. Dit is waar bijvoorbeeld Freud zich op richtte, de verborgen onderbewuste herinneringen en angsten uit het verleden, die deels ons leven nu nog bepalen en soms doen stagneren.
De begane grond is het hier-en-nu, dat waar zich het dagelijks leven afspeelt. Het is direct oproepbaar en altijd aanwezig, dus ervaarbaar door onze zintuigen. Gestalttherapie is een vorm van therapie die zich vooral in dit gebied afspeelt.
Psychosynthese richt zich ook op het hier-en-nu, maar voegt daar nog een dimensie aan toe, namelijk de zolder. Het richt zich op de toekomst, op dat wat zich nog verwezenlijken moet. Het kijkt naar ons (vaak onbewuste) verlangen, naar dat wat zich in en door ons ontwikkelen kan. Het is hierdoor een heel positieve, op groei en ontwikkeling gerichte therapievorm. Het kijkt naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen.

Om contact te krijgen met het onbewuste wat ons van binnen uit beweegt maak ik regelmatig gebruik van geleide fantasieën (visualisaties). Na ontspanningsoefeningen wordt de cliënt een verhaal vertelt dat ze met hun eigen beelden kunnen invullen. Hierbij wordt zoveel mogelijk ruimte gelaten voor een persoonlijke invulling. Hierbij kunnen mensen tot zeer diepe inzichten komen. Psychosynthese werkt ook veel met metaforen en symbolen.

   
 
 
 
 
Jutfaseweg 251 (woonschip)
3522 HS Utrecht
Mob: 06-44838912 of 06 53124069
 
 

KvK-nummer Isis 30265197 KvK-nummer Limes 30271795